གཙང་གསུམ་སྦི་རག

མཚོ་སྔོན་བྲག་དཀར་རྗོང་ཁ་བ་དཀར་པོ་ཟས་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀུང་ཟིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་གཙང་གསུམ་སྦི་རག་དངོས་སུ་ཚོང་རར་ཐོན་པ།
འཕྲིན་གསར།2019.07.23
00
1